Digitalizace malých
a středních podniků

Automatizace firemních procesů

Provádíme komplexní poradenství pro digitalizaci procesů malých a středních podniků.

Digitalizace firem na klíč

Přínosy digitalizace Vaší firmě?

Díky digitálním nástrojům může Vaše firma rychleji a efektivněji vykonávat úkoly s následným zlepšením procesů a firemní či mezifiremní komunikace. Digitalizace umožnuje centralizaci informací a přehlednost aktuální firemní situace v reálném čase.

Vyšší efektivita a produktivita práce
Snazší firemní komunikace a spolupráce
Lepší zákaznický zážitek
Vyšší flexibilita a mobilnost
Úspora provozních nákladů

Co
nabízíme?

Disponujeme odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti digitalizace. Naši pracovníci jsou vysoce kvalifikovaní a mohou poskytnout ucelený pohled na digitální transformaci na základě jejich zkušeností z jiných projektů a sektorů.

Analýza a návrh řešení digitalizace dle Vašich potřeb
Poradenství při výběru dodavatele aplikací
Technická podpora při zavedení aplikací do provozu
Projektové řízení digitalizace
Technické řešení propojování aplikací a systémů
Vývoj aplikací v případě potřeby
Součinnost se společnostmi působícími v dotačním poradenství

S naším poradenstvím získáte odbornost podloženou dlouholetými zkušenostmi a flexibilitu v míře využití našich služeb. Z našich služeb využíváte jen to, co skutečně potřebujete. To, co si umíte zajistit interně, nemusíte platit v naší externí službě.

Analýza současného stavu

Naši pracovníci provedou podrobnou analýzu současného stavu digitalizace Vaší firmy a identifikují oblasti, které mohou být zlepšeny nebo optimalizovány pomocí digitálních nástrojů a technologií.

Pomoc při strategickém plánování

Pomůžeme Vám vypracovat strategii pro digitalizaci, která je přizpůsobena Vašim specifickým potřebám a cílům. Pomáháme identifikovat klíčové oblasti, které je třeba digitalizovat, a navrhujeme vhodné technologie a postupy.

Objektivní pohled

Přinášíme externí a nezaujatý pohled na Vaši firmu a její procesy. To může pomoci odhalit slabé stránky a přinést nové perspektivy, které Vaše interní týmy nemusí vidět.

Výběr vhodných technologií

Pomůžeme Vám vybrat nejvhodnější technologie a software pro digitalizaci. Zaměříme se na Vaše konkrétní potřeby a doporučíme řešení, která nejlépe vyhovují Vašim požadavkům.

Implementace a integrace

Pomůžeme Vám s implementací digitálních řešení a jejich propojením s existujícími systémy a procesy Vaší firmy. To umožní Vaší firmě rychleji využívat výhod digitální transformace.

Měření a hodnocení úspěchu

Po implementaci digitálních řešení Vám pomůžeme měřit a hodnotit úspěch a účinnost digitalizace. To umožní Vaší firmě sledovat pokrok a provádět případné úpravy pro dosažení lepších výsledků.

Zabezpečení a ochrana dat

Digitalizace může přinést zvýšené riziko bezpečnostních hrozeb. Zajistíme, aby Vaše data byla chráněna před hrozbami a zároveň dostupná pro ty, kteří potřebují přístup.

Školení zaměstnanců

Vytvoříme plán implementace digitalizačních projektů a pomůžeme se zaškolením Vašich zaměstnanců, aby se naučili efektivně využívat nové digitální nástroje a technologie.

Průběžná podpora a poradenství

Po dokončení digitalizace Vám poskytneme průběžnou podporu a poradenství. Pomůžeme Vám s řešením problémů, aktualizací aplikací a poskytneme rady pro další inovace.

Sledování konkurence a inovace obchodního modelu

Pomůžeme sledovat a analyzovat digitální strategie Vaší konkurenceschopnosti, abyste reagovali na trendy, udrželi náskok a včas inovovali obchodní model pro růst a zisk.

Finanční optimalizace

Ve spolupráci s externími partnery můžeme pomoci Vaší firmě identifikovat finanční prostředky a dotace, které jsou k dispozici pro podporu digitalizace ve Vašem sektoru. To může snížit Vaše náklady na přechod na digitální platformy.

Odborná znalost právních a regulačních aspektů

Digitalizace může vyvolat právní a regulační otázky. Pomůžeme Vám dodržovat příslušné zákony a normy a minimalizovat riziko právních sporů.

Jak pracujeme?

Při úvodní schůzce se seznámíme s Vaším pohledem na potřeby digitalizace Vašeho podniku
Seznámíme se s procesy ve Vašem podniku a vyhodnotíme možnosti zvýšení jejich efektivity
Z analýzy procesů navrhneme klíčové kroky, technologie a nástroje, které zajistí úspěšnou digitalizaci Vašeho podniku. Například komplexní ERP, CRM či jednotlivé aplikace (již existující nebo zakázkové) a vyhodnotíme časový rámec této digitalizace
Časový rámec zavádění procesů pro digitalizaci přizpůsobíme Vašim časovým potřebám. Například rozdělením fází implementace nástrojů dle individuálních priorit nebo pro zajištění maximalizace efektivity, v co nejkratším čase v postupných krocích
Budeme nápomocni naší odborností při výběru dodavatelů aplikací a s technickým řešením provozu aplikací
Vyřešíme potřeby propojování aplikací a systémů
V případě potřeby převezmeme projektové řízení celého projektu digitalizace
Spolupracujeme na vyhodnocení přínosů digitalizace, např. pro dotační orgány

Výhody digitalizace

Zvýšení efektivity a produktivity

Digitalizace umožňuje automatizaci mnoha manuálních a opakujících se úkolů, což snižuje lidskou chybovost a zvyšuje rychlost a efektivitu práce. Díky digitálním nástrojům může Vaše firma zlepšit své výkonnostní ukazatele.

Komplexní analýza dat

Digitální nástroje a software umožňuje sběr a analýzu dat z různých zdrojů. To umožní Vaší firmě lépe porozumět Vašim zákazníkům, trhům a trendům, což povede k lepším rozhodnutím a účinnějším strategiím.

Inovace a kreativita

Digitalizace vám umožňuje využívat moderní technologie, jako je umělá inteligence, analytika dat, cloudové služby atd., což přináší nové možnosti a inovace.

Vyšší flexibilita a mobilnost

Digitální technologie umožňují práci na dálku a z různých zařízení, což zvyšuje flexibilitu pracovníků a umožňuje efektivnější práci na cestách.

Snadnější komunikace a spolupráce

Digitalizace zlepší komunikační možnosti, předávání informací mezi Vašimi pracovníky a umožní snadnější spolupráci s obchodními partnery. Virtuální konference, online nástroje pro sdílení dokumentů a sociální média.

Pružné přizpůsobení se poptávce

Digitální technologie umožní Vaší firmě lépe reagovat na změny na trhu a rychle se přizpůsobit novým výzvám a příležitostem. Umožňuje středním firmám lépe konkurovat velkým společnostem a vstupovat do nových trhů nebo odvětví.

Snadnější přístup k informacím

Díky digitalizaci máte snadnější a rychlejší přístup k obrovskému množství informací. To Vám umožní rychleji řešit problémy, hledat odpovědi a získávat nové znalosti.

Rozšíření tržního dosahu

Digitalizace může Vaší firmě umožnit oslovit nové trhy a zákazníky, kteří jsou online a jsou mimo dosah tradičních marketingových metod.

Úspora nákladů

Správně provedená digitalizace snižuje náklady na Vaše firemní procesy, především v oblasti produktivity práce jednotlivých pracovníků, ale i takových jako skladování, tisk, nákupy, doprava a další, což v souhrnu vede k významným úsporám nákladů pro Vaši firmu.

Pozitivní vliv na zaměstnance

Digitalizace pomáhá snížit zátěž monotónními úkoly a podporuje tím zvýšenou produktivitu. Také poskytuje nové možnosti školení a vzdělávání, což zaměstnancům umožňuje rozvíjet své dovednosti a znalosti. A v neposlední řadě usnadňuje dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Lepší zákaznický zážitek

S ohledem na Vaše produkty Vám digitální technologie může pomoci personalizovat zákaznický zážitek či poskytnout nové formy dostupnosti Vašich služeb a produktů, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků a loajalitě k Vaší značce.

Ekologické přínosy

Digitalizace dokumentů snižuje používání papíru a fyzických nosičů má pozitivní dopad na životní prostředí a přispívá k udržitelnosti. Výrazně tak přispívá ke snížení ekologického otisku Vaší firmy.

Jaké máme zkušenosti?

Naši pracovníci mají až 30 leté zkušenosti s řízením procesů a digitalizací v malých a středních firmách.
Naši pracovníci mají zkušenosti v rolích dodavatelů i zákazníků pro vývoj a dodávky aplikací pro stovky malých, středních i velkých společností.
Digitalizace firem na klíč

Pro koho
naši lidé pracují

Mattoni